Informace

V následujících bodech naleznete informace týkající se obecně závodů.
Rozpis
Pokyny
Parametry tratí
Kontakt
Ukázka map
Fotografie z prostoru
Startovky
Plánek shromaždiště